ประกาศใช้ราคากลางสำหรับโครงการปรับปรุงถนนสายหนองยายเฒ่า หมู่ที่ 12 บ้านดอนเสือหมอบ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พิมพ์

ประกาศใช้ราคากลางสำหรับโครงการปรับปรุงถนนสายหนองยายเฒ่า ม.12