หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษ นิติกร 54
2 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หมวด 4 การสรรหาบุคคล และหมวด 5 การแต่งตั้ง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 122
3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง พ.ศ. 2566 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 38
4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตราชการ พ.ศ. 2566 นิติกร 46
5 ประกาศ คกก.เรื่อง การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 นิติกร 44
6 ประกาศ คกก. เรื่อง การกำหนดการพัฒนา นิติกร 41
7 ประกาศการกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา การมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบลและการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 72
8 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ (สำหรับการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2565) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 74

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese
 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แบบสำรวจความเห็น


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041