ประกาศสาระสำคัญในสัญญา อบต.ทับใต้

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2436 ปข. กองคลัง 6
62 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ แก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 กองคลัง 10
63 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
64 โครงการขยายท่อเมนประปาพีวีซี หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 6 หมู่ 8 หมู่ 10 หมู่ 11 หมู่ 13 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กองคลัง 7
65 จ้างจัดทำตรายางหมึกในตัว (กองคลัง) กองคลัง 8
66 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด อบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 12
67 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพรานพุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
68 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างเหมาสำรวจปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและนำเข้าข้อมูลเพื่อการจัดเก็บภาษี กองคลัง 16
69 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด อบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 16
70 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งจ้างติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 11
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041