ประกาศสาระสำคัญในสัญญา อบต.ทับใต้

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1071 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดเก่า - เขาแล้ง หมู่ 1 บ้านหนองพรานพุก ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กองคลัง 104
1072 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยยายเพ็ญ หมู่ 4 บ้านวังข่อย ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กองคลัง 100
1073 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตาหลิ่ว หมู่ 5 บ้านหนองไผ่ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กองคลัง 102
1074 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญใบสั่งจ้างทำป้ายอะคริลิค 24 ป้าย กองคลัง 95
1075 จ้างดำเนินงานก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองยายเฒ่า ถึง ทุ่งเสือนอน หมู่ ๑๒ บ้านดอนเสือหมอบ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง กองคลัง 84
1076 จ้างดำเนินงานก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย ๖ (ลุงจวน) หมู่ ๒ บ้านทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 83
1077 จ้างดำเนินงานก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยตาเยื่อ หมู่ ๕ บ้านหนองไผ่ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 88
1078 จ้างด ำเนินงานก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย ๖ (ลุงจวน) หมู่ ๒ บ้านทับใต้ ต ำบลทับใต้ อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 86
1079 จ้างเหมาจัดทำมู่ลี่หรือม่านปรับแสงชนิดหรือแบบซันสกรีนพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 86
1080 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญใบสั่งจ้างเหมาติดตั้งเดินสายระบบอินเทอร์เน็ตภายใน กองคลัง 104
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041