ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทับใต้

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ (สำหรับการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2565) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1
2 ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประชาสัมพันธ์ 7
3 ประกาศ ผอ.กกต.อบต.ทับใต้ เรื่องให้มีการเลือกตั้ง ส.อบต.ทับใต้ ประชาสัมพันธ์ 26
4 ประกาศ ผอ.กกต.อบต.ทับใต้ เรื่องให้มรการเลือกตั้งนายก อบต.ทับใต้ ประชาสัมพันธ์ 16
5 ผลการคัเลือก อปท.ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ประชาสัมพันธ์ 15
6 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 24
7 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต. ประชาสัมพันธ์ 23
8 ประกาศ ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ประชาสัมพันธ์ 30
9 แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาล ครั้งที่ 30/2564 ประชาสัมพันธ์ 28
10 แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาล ครั้งที่ 29/2564 ประชาสัมพันธ์ 25

หน้า 1 จาก 24

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese
alt
alt

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
อบต.ทับใต้

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041