ประมวลภาพกิจกรรม อบต.ทับใต้

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 ครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์ 158
42 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายเพื่อประชาชน ประชาสัมพันธ์ 283
43 โครงการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับก่อนวัยเรียน ประชาสัมพันธ์ 157
44 ทำโครงการอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพเด็กและสตรีตำบลทับใต้ (การทำผ้ามัดย้อม) ประชาสัมพันธ์ 196
45 โครงการอบรมคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินการของ อปท.และการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ประชาสัมพันธ์ 152
46 โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประชาสัมพันธ์ 135
47 ครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนตำบลทับใต้ โดยการสอนการทำปุ๋ยมูลไส้เดือด ประชาสัมพันธ์ 133
48 โครงการยึดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 ประชาสัมพันธ์ 127
49 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประชาสัมพันธ์ 147
50 โครงการอบรมป้องกันปัญหายาเสพติดในด็กเยาวชน ประจำปี 2565 ประชาสัมพันธ์ 251
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041