ประมวลภาพกิจกรรม อบต.ทับใต้

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ประชาสัมพันธ์ 145
32 โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร อปท.เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ประชาสัมพันธ์ 158
33 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ประชาสัมพันธ์ 162
34 โครงการแข่งขันฟุตบอล ประจำปี 2566 ประชาสัมพันธ์ 111
35 กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ 2566 ประชาสัมพันธ์ 108
36 โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี 2566 ประชาสัมพันธ์ 1186
37 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลและคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจีดทำแผนของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2566 ประชาสัมพันธ์ 142
38 กิจกรรมการแสดงเจตจำนงสุดจริต และนโยบาย No Gift Policy เพื่อการดำเนินงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประชาสัมพันธ์ 325
39 ลอยกระทง ประจำปี 2565 ประชาสัมพันธ์ 137
40 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา/กรีฑา เด็กและเยาวชน โดยความร่วมมือ ร่วมกับกลุ่มทับใต้ ประชาสัมพันธ์ 167
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041