ประมวลภาพกิจกรรม อบต.ทับใต้

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 โครงการอบรมส่งเสริมการทำการตลาด พัฒนาบรรจุภัณฑ์และพัฒนาแปรรูปสินค้าท้องถิ่น/ต่อยอดให้สินค้าท้องถิ่นมีคุณค่าทีดียิ่งขึ้น รวมถึงการผลิตสื่อออนไลน์ ติ๊กต๊อก(Tik Tok) ประชาสัมพันธ์ 34
22 โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ 52
23 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชาคมท้งถิ่นระดับตำบลและคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2567 ประชาสัมพันธ์ 96
24 กิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ อบต.ทับใต้ เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับและให้ของขวัญ ( No Gift Policy) ประชาสัมพันธ์ 77
25 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่าย ประจำปี 2566 ประชาสัมพันธ์ 83
26 งานประเพณีลอยกระทง 2566 ประชาสัมพันธ์ 72
27 กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ(ทำความสะอาด ณ อำเภอหัวหิน) ประชาสัมพันธ์ 26
28 โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2566 ประชาสัมพันธ์ 370
29 โครงการให้ความรู้เรื่องกฎหมายเพื่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ หลักสูตร กฎหมายเบื้องต้น ประชาสัมพันธ์ 94
30 โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ประชาสัมพันธ์ 235
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041