ประมวลภาพกิจกรรม อบต.ทับใต้

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 จัดทำเวทีประชาคม ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับทบทวน ครั้งที่ 2/2567 ประชาสัมพันธ์ 4
2 กิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ อบต.ทับใต้ เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับและให้ของขวัญ ( No Gift Policy) ประชาสัมพันธ์ 20
3 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่าย ประจำปี 2566 ประชาสัมพันธ์ 22
4 งานประเพณีลอยกระทง 2566 ประชาสัมพันธ์ 30
5 โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2566 ประชาสัมพันธ์ 330
6 โครงการให้ความรู้เรื่องกฎหมายเพื่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ หลักสูตร กฎหมายเบื้องต้น ประชาสัมพันธ์ 54
7 โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ประชาสัมพันธ์ 196
8 โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ประชาสัมพันธ์ 64
9 โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร อปท.เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ประชาสัมพันธ์ 95
10 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ประชาสัมพันธ์ 93

หน้า 1 จาก 9

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese
 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แบบสำรวจความเห็น


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041