โรงปุ๋ยชีวภาพ หมู่ที่ 2

โรงปุ๋ยชีวภาพ หมู่ที่ 2

alt

ชื่อผู้ก่อตั้ง      นายจันทร์ ขุนประเสริฐ

ประเภทแหล่งเรียนรู้ การผลิตปุ๋ยชีวภาพ

ที่ตั้งแหล่งเรียนรู้  191 หมู่ที่ 2 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผลงานที่สำคัญ

  • ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านทับใต้
  • ประธานกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน
  • ประธานกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน
  • ประธานกลุ่มปุ๋ยชีวภาพ
  • ประธานกลุ่มศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

ข้อมูลทั่วไปของแหล่งเรียนรู้

          เป็นแหล่งเรียนรู้การทำปุ๋ยชีวภาพ

alt

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041