พรานพอเพียง ออร์แกนิคไลฟ์สไตล์ & ฟาร์ม

พรานพอเพียง   ออร์แกนิคไลฟ์สไตล์ & ฟาร์ม

alt

ชื่อแหล่งเรียนรู้ พรานพอเพียง

ชื่อผู้ก่อตั้ง      นายจักรภพ  แสงแก้ว

ประเภทแหล่งเรียนรู้ การทำเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ตั้งแหล่งเรียนรู้  หมู่ที่ 14 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลทั่วไปของแหล่งเรียนรู้

          เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการทำการเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น

          -  การกำจัดของเหลือใช้ในครัวเรือนโดยใช้ไส้เดือนเป็นตัวช่วยย่อยสลาย

           - การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อนำมูลไส้เดือนมาใช้เป็นปุ๋ยในการปลูกพืช และยังนำปุ๋ยที่ได้จากมูลไส้เดือนส่งต่อให้กับผู้ที่สนใจก่อให้เกิดรายได้เข้าครัวเรือน

          - การเลี้ยงสุกรเพื่อกำจัดเศษอาหารและของเหลือใช้ในครัวเรือน และนำมูลสุกรมาเลี้ยงไส้เดือน

          - การเลี้ยงม้าเพื่อเป็นการกำจัดวัชพืชที่ขึ้นบริเวณที่ไม่ต้องการ

          - การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ออแกนิค

          - การปลูกผักออแกนิค

          - การเปิดบ้านเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชาวต่างชาติที่สนใจเข้ามาฝึกประสบการณ์

ฯลฯ

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041