ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านปรัชญา ศาสนาและประเพณี

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านปรัชญา  ศาสนาและประเพณี

alt

ชื่อ                         นายธนาวงษ์  น้ำกลั่น

วัน / เดือน / ปีเกิด       23 กรกฎาคม 2499

ที่อยู่ปัจจุบัน                93 หมู่ 13 บ้านมาลัยทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์                            77110

โทรศัพท์                   098-8879053

 

ชีวิต การศึกษา และการทำงาน

          การศึกษา

-    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

การทำงาน

  • เกษตรกรรม (สับปะรด,มะพร้าว)

 

องค์ความรู้

  • มีความรู้ด้านศาสนพิธี
  • ประกอบพิธีตั้งศาลพระภูมิ
  • การรักษาตามแผนโบราณ (โรคเริม, ดับพิษไฟ เป็นต้น)

 

ผลงานที่สำคัญ

          - ศาสนพิธีกรประจำวัดมาลัยทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

          - กรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับใต้ 

alt

alt

alt

 

งานศาสนพิธี

ชื่อ                         นายสุนทร        นิโลทัศน์

วัน / เดือน / ปีเกิด       26 ตุลาคม 2519

ที่อยู่ปัจจุบัน                251 หมู่ที่ 8 บ้านป่าเสลา ตำบลทับใต้ อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์                              77110

โทรศัพท์                   087 - 1676335

 

ชีวิต การศึกษา และการทำงาน

          การศึกษา

-    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การทำงาน

  • การนำพระในงานศาสนพิธี
  • การเป็นสัปเหร่อ

 

องค์ความรู้

  • มีความรู้ด้านศาสนพิธี

 

          -    มีความเชี่ยวชาญด้านศาสนกิจพิธี

อ้างอิงข้อมูลจาก     นางจรัสแสง  กปิญจรานนท์  ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านป่าเสลา

ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

งานศาสนพิธี

ชื่อ                         นายนิยม นิลสวัสดิ์

วัน / เดือน / ปีเกิด       -

ที่อยู่ปัจจุบัน                216 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยมงคล ตำบลทับใต้ อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์                            77110

โทรศัพท์                   084-5692680

 

ชีวิต การศึกษา และการทำงาน

          การศึกษา

-   

การทำงาน

- รองสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้       

- เกษตรกร

องค์ความรู้

  • มีความรู้ด้านศาสนพิธี

 

อ้างอิงข้อมูลจาก     นายทรงศักดิ์  แซ่เจว  ตำแหน่ง กำนันตำบลทับใต้

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese
 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041