ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านดนตรี

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านดนตรี

alt

ชื่อ                         นายอภิรักษ์ เอี่ยมสำอางค์

วัน / เดือน / ปีเกิด       11 ตุลาคม 2513

ที่อยู่ปัจจุบัน               249 หมู่ 1 บ้านหนองพรานพุก ตำบลทับใต้ อำเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                         77110

โทรศัพท์                   089-2549972

 

ชีวิต การศึกษา และการทำงาน

          การศึกษา

 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก ตำบลทับใต้อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนบ้านทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

การทำงาน

 • ช่างศิลป์  โรงแรมมาเจสติก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ช่างศิลป์ สนามกอล์ฟมาเจสติก ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ช่างศิลป์ โรงแรมหัวหินแกรนด์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

องค์ความรู้

 • ทักษะทางด้านกลองยาว
 • งานทางด้านศิลปะ ตกแต่งภายในห้องสัมมนา

                  

ผลงานที่สำคัญ

          เป็นครูจ้างสอนพิเศษภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านศิลปะการแสดง กลองยาว ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    

 

การตีกลองยาว

ชื่อ                         นายสมเภา   สังข์ทอง

วัน / เดือน / ปีเกิด       22 ธันวาคม 2503

ที่อยู่ปัจจุบัน               270 หมู่ที่ 10 บ้านวังกะทะ ตำบลทับใต้ อำเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                             77110

โทรศัพท์                   092-8148069

 

ชีวิต การศึกษา และการทำงาน

          การศึกษา

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

 

การทำงาน

- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านวังกะทะ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- เกษตรกร

องค์ความรู้

 • ทักษะทางด้านกลองยาว

                  

ผลงานที่สำคัญ

 

          - ตีกลองยาวงานบวช งานบุญในหมู่บ้านวังกะทะและหมู่บ้านใกล้เคียง

อ้างอิงข้อมูลจาก     นายสนั่น เกิดทอง  ตำแหน่ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

 

แตรวง,กลองยาวฯ

ชื่อ                         นายประเสริฐ  สุขพวง

วัน / เดือน / ปีเกิด       19 มีนาคม 2501

ที่อยู่ปัจจุบัน               60 หมู่ที่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลทับใต้ อำเภอ หัวหิน

                             จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    77110

โทรศัพท์                   062-4795096

 

ชีวิต การศึกษา และการทำงาน

          การศึกษา

 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านห้วยมงคล

 

การทำงาน

- รับเหมาก่อสร้าง

- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

องค์ความรู้

 • ทักษะทางด้านกลองยาว,แตรวง,หนังตะลุง

                  

ผลงานที่สำคัญ

 

          - สอนให้กับผู้ที่สนใจภายในหมู่บ้านหนองหญ้าปล้อง และหมู่บ้านใกล้เคียง

อ้างอิงข้อมูลจาก     นายประสิทธิ์  รัตนชาตรี  ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 7 ตำบลทับใต้

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

แตรวง,กลองยาว

ชื่อ                         นายศักดิ์น้อย  สังข์ทอง

วัน / เดือน / ปีเกิด       11 กรกฎาคม 2513

ที่อยู่ปัจจุบัน               50 หมู่ที่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลทับใต้ อำเภอ หัวหิน                                                 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    77110

โทรศัพท์                   089-8022614

 

ชีวิต การศึกษา และการทำงาน

          การศึกษา

-

การทำงาน

- เกษตรกร

- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

องค์ความรู้

 • ทักษะทางด้านแตรวง และกลองยาว

                  

ผลงานที่สำคัญ

 

          - สอนให้กับผู้ที่สนใจภายในหมู่บ้านหนองหญ้าปล้อง และหมู่บ้านใกล้เคียง

อ้างอิงข้อมูลจาก     นายประสิทธิ์  รัตนชาตรี  ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 7 ตำบลทับใต้

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese
 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041