ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านหัตถกรรม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านหัตถกรรม

alt

ชื่อ                          นางสิน  สุขขาบูรณ์

วัน / เดือน / ปีเกิด       2484

ที่อยู่ปัจจุบัน               25  หมู่ 3 บ้านทุ่งยาว  ตำบลทับใต้ อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110

 

องค์ความรู้      

  • การประดิษฐ์เครื่องจักรสานจากก้านมะพร้าว

 

ผลงานที่สำคัญ

  • ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสานก้านมะพราว ส่งศูนย์ OTOP ปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และศูนย์ OTOP เขาเต่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


alt

alt

 

การตอกกระดาษ

ชื่อ                          นายสถิตย์   เห็นแก้ว

วัน / เดือน / ปีเกิด       -

ที่อยู่ปัจจุบัน               295  หมู่ที่ 1  บ้านหนองพรานพุก  ตำบลทับใต้ อำเภอ หัวหิน

                             จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110

องค์ความรู้      

  • การตอกกระดาษ

 

ผลงานที่สำคัญ

 

          -   ถ่ายทอดวิธีการตอกกระดาษให้กับผู้ที่สนใจ

alt

alt

alt

alt

 

การทำบายสีฯ

ชื่อ                          นางสาวละเมียด   เดือนฉาย

วัน / เดือน / ปีเกิด       10 กุมภาพันธ์ 2502

ที่อยู่ปัจจุบัน                 274 หมู่ที่ 8 บ้านป่าเสลา  ตำบลทับใต้ อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์                            77110

โทรศัพท์                   089-9883135          

องค์ความรู้      

- มีความรู้ด้านการเย็บปัก ถักร้อย การทำบายสี การจัดพานพุ่มต่างๆ

การทำงาน

              - ทำเกษตรกรรม

             

ผลงานที่สำคัญ

 

- จัดพุ่ม จัดดอกไม้งานปิดทอง งานทอดกระถินสามัคคี การทำบายสี

อ้างอิงข้อมูลจาก     นางจรัสแสง  กปิญจรานนท์  ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านป่าเสลา

ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041