ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านโภชนาการ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านโภชนาการ (ขนมไทย)

alt

 

ชื่อ                          นางสาวอาหลั่ย   ดอกจันทร์ 

วัน / เดือน / ปีเกิด       2496

ที่อยู่ปัจจุบัน               350 หมู่ 13 บ้านมาลัยทับใต้  ตำบลทับใต้ อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทรศัพท์                   063-6589854

 

ชีวิต การศึกษา และการทำงาน

          - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

องค์ความรู้

          -  ทำขนมไทยโบราณ

          (ขนมโค ,สาเกเชื่อมน้ำตาล,กล้วยเชื่อม,ขนมถ้วย,ขนมใส่ใส้มะพร้าว,ข้าวเหนียวหน้าสังขยา,สลิ่ม ฯลฯ)

alt

alt

 

ขนมจีนเส้นหมัก

ชื่อ                          นายบุญส่ง   ขุนประเสริฐ 

วัน / เดือน / ปีเกิด       2 พฤษภาคม 2507

ที่อยู่ปัจจุบัน               18 หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่  ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                 77110

โทรศัพท์                   089-5244419

 

ชีวิต การศึกษา และการทำงาน

          การศึกษา

          - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

          การทำงาน

          - เกษตรกร

 

องค์ความรู้

-  ขนมจีนเส้นหมัก 

alt

 

   ขนมจีนเส้นหมักจะทำเมื่อมีงานบุญต่างๆ และสอนให้กับลูกหลาน ญาติ รวมทั้งเป็นวิทยากรให้กับเด็กในโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

alt

alt

alt

 

ขนมจีนเส้นหมัก

ชื่อ                          นางบุญเยี่ยม   ขุนประเสริฐ 

วัน / เดือน / ปีเกิด       19 มิถุนายน 2509

ที่อยู่ปัจจุบัน               18 หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่  ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                 77110

โทรศัพท์                   084-3175030

ชีวิต การศึกษา และการทำงาน

          การศึกษา

          - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

          การทำงาน

          - เกษตรกร

องค์ความรู้

          -  ขนมจีนเส้นหมัก 

alt

alt

alt

alt

alt

 

          ขนมจีนเส้นหมักจะทำเมื่อมีงานบุญต่างๆ และสอนให้กับลูกหลาน ญาติ รวมทั้งเป็นวิทยากรให้กับเด็กในโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese
 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041