โครงสร้างพื้นฐาน อบต.ทับใต้

แหล่งน้ำตามธรรมชาติ
     ได้แก่ลำห้วย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ลำห้วยสามพันนาม ซึ่งไหลผ่านหมู่ 14 ,หมู่ 10 ,หมู่ 13 หมู่ 3 บ้านทุ่งยาว ตามลำดับ และลำห้วยห้วยมงคล

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
        อ่างเก็บน้ำ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ หมู่ 1 /อ่างเก็บน้ำวังขุนพล 1 หมู่ 4 /อ่างเก็บน้ำวังขุนพล 2 หมู่ 4 /อ่างเก็บน้ำห้วยมงคล หมู่ 6
        ฝาย จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ หมู่ 4 , หมู่ 6 , หมู่ 8 , หมู่ 10 , หมู่ 13 , หมู่ 14
        ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 52 แห่ง โดยหมู่บ้านบริหารจัดการเอง
        สระน้ำสาธารณะ จำนวน 15 แห่ง ได้แก่
 
ที่มา : ข้อมูลเดือน พฤษภาคม 2559 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ารคมนาคมขนส่ง
     สามารถติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงโดยทางรถรถยนต์ซึ่ง ใช้เส้นทางในการเดินทางดังนี้
       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ไปอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1057 ไปตัวเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีถนนในความรับผิดชอบประมาณ 131 สาย
มีความยาวรวม 218.2586 ก.ม. แยกเป็น
       ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 59 สาย ความยาว 45.2986 ก.ม.
       ถนนลาดยาง 13 สาย ความยาว 54.786 ก.ม.
       ถนนลูกรังหรือหินคลุก 59 สาย ความยาว 110.8825 ก.ม.
ที่มา : ข้อมูลเดือนกันยายน 2559 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

การไฟฟ้า
       ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 11,783 ครัวเรือน
       ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ คิดเป็นร้อยละ 91 ของครัวเรือน
ที่มา : ข้อมูลเดือนกันยายน 2559 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

การประปา
       ครัวเรือนที่มีประปาใช้ 11,760 ครัวเรือน
ที่มา : ข้อมูลเดือนกันยายน 2559 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์
       ใช้บริการไปรษณีย์เอกชน 1 แห่ง และ ไปรษณีย์อำเภอหัวหินให้บริการ เวลา 08.00 – 16.00 น. ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041