สภาพทางสังคม อบต.ทับใต้

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ดำรงตำแหน่งเมื่อ หมายเหตุ
1 กำนันแหว่ว เอี่ยมศิริ พ.ศ.2538 - พ.ศ.2542 โดยตำแหน่ง
2 นายอินทร์ กลมเกลียว พ.ศ.2542 - พ.ศ.2546 สภาเลือกตั้ง
3 นายสมศักดิ์ สงสัย พ.ศ.2546 - พ.ศ.2550 สภาเลือกตั้ง
4 นายณรงค์ ดอกจันทร์ พ.ศ.2550 - พ.ศ.2557 เลือกตั้งจากประชาชน
5 นายชุมพล ดากล่อม พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน โดยตำแนหน่ง


การศึกษา
     สถาบันในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีอยู่ 6 แห่ง คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ และสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จำนวน 6 แห่ง ดังนี้
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก
        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทับใต้
        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งยาว
        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังข่อย
        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองไผ่
        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านห้วยมงคลสถาบันและองค์กรทางศาสนา
       วัด  จำนวน  7  แห่ง
       สำนักสงฆ์ จำนวน  2  แห่ง
       มัสยิด  จำนวน  -  แห่ง
       ศาลเจ้า  จำนวน  -  แห่ง
       โบสถ์  จำนวน  -  แห่งสาธารณสุข
       โรงพยาบาลของรัฐ  จำนวน  -  แห่ง
       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล/หมู่บ้าน  จำนวน  1  แห่ง
        สถานพยาบาลเอกชน  จำนวน  -  แห่ง
        ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  จำนวน  2  แห่ง
        อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100
        รถบรรทุกขยะ จำนวน  2  คัน
        รถบรรทุกน้ำ ขนาด 1,000 ลิตร จำนวน  1  คันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       สถานีตำรวจตำบลทับใต้  (หน่วยบริการประชาชนตำบลทับใต้ (ต .08))  จำนวน  1  แห่ง
       สถานีดับเพลิง จำนวน  -  แห่งThai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese
 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แบบสำรวจความเห็น


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041