โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 2 - 10 เมษายน 2567 อบต.ทับใต้ โดยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ประจำปี 2567 โดยมีนายเชาวรัตน์ เกิดทอง นายก อบต.ทับใต้ , นายอนันต์ เนื้อนิล รองนายก อบต., นางจรัสแสง กปิญชรานนท์ รองนายก อบต. พร้อม ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต.ทับใต้ ร่วมพิธีเปิดและปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬาหญ้าเทียม อบต.ทับใต้ โดยในปีนี้ มีทีมส่งเข้าแข่งขันทั้งหมด 18 ทีม ทีมที่ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ทีมจาก วังกะทะ A, ทีมชนะที่ 2 ได้แก่ ทีมจาก ทับใต้ FC ,ทีมชนะที่ 3 ได้แก่ ทีมเขาเสวยราชย์A และทีมชนะที่ 4 ได้แก่ ทีมจากวังข่อย

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041