โครงการอบรมส่งเสริมการทำการตลาด พัฒนาบรรจุภัณฑ์และพัฒนาแปรรูปสินค้าท้องถิ่น/ต่อยอดให้สินค้าท้องถิ่นมีคุณค่าทีดียิ่งขึ้น รวมถึงการผลิตสื่อออนไลน์ ติ๊กต๊อก(Tik Tok)

วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม จัดทำโครงการอบรมส่งเสริมการทำการตลาด พัฒนาบรรจุภัณฑ์และพัฒนาแปรรูปสินค้าท้องถิ่น/ต่อยอดให้สินค้าท้องถิ่นมีคุณค่าทีดียิ่งขึ้น รวมถึงการผลิตสื่อออนไลน์ ติ๊กต๊อก(Tik Tok) โดยมีนายเชาวรัตน์ เกิดทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
เป็นประธานเปิดโครงการและมี นางจรัสแสง กปิชรานนท์ รองนายก อบต. กำนันทรงศักดิ์ แซ่เจว ผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในตำบลทับใต้
เข้าร่วมโครงการซึ่งจัดโครงการ ณ. No.9 House Hua Hin หมู่ที่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง ต.ทับใต้ อ.หัวหิน
alt
alt
alt
alt
 
alt
 
alt
 
alt
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041