โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่าย ประจำปี 2566

วันที่ 16 ธันวาคม 2566 นายเชาวรัตน์ เกิดทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ พร้อมด้วยนายอนันต์ เนื้อนิล
และนางจรัสแสง กปิญชรานนท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ เปิด
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองแนวคิดเกี่ยวกับการเล่นของเด็ก ให้ได้เรียนรู้ ทดลอง สังเกตุ รู้จักแก้ปัญหา และสร้างลักษณะนิสัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ (สนามกีฬาหญ้าเทียม)ทั้งนี้
*ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ประธานสภา / ส.อบต./ปลัด ที่สนับสนุนให้มีโครงการนี้ขึ้น
*ขอขอบคุณ จนท.พลศึกษา อ.หัวหิน,อ.ปราณบุรีและจนท.กศน.อ.หัวหินร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินกีฬา
*ขอขอบคุณนายอานัฐ ศราวัฒน์ เลขานายกสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กและจนท.
*ขอขอบคุณประธานสภา/ผญ./ผช. หมู่ที่3และผู้สนับสนุนทุกท่านที่ไม่ได้เอยนามได้ทั้งหมดทุกท่านที่ร่วมสนับสนุน อาหาร ขนม น้ำแก่เด็กทุกศพด.
 
alt
alt
 
alt
 
alt
 
alt
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041