บุคลากรกองสวัสดิการสังคม อบต.ทับใต้


alt
นายบรรยาย  เพชรนิล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร.032-828041 ต่อ 120


นางอรนุช  ขุนประเสริฐ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
alt
น.ส.วิไลวรรณ  พ่วงทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
alt
น.ส.สุภัทรตรา  บัวจันทร์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
alt
-ว่าง-
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
alt
นางมณฑา  มิ่งวิมล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 
alt
น.ส. สุธาสินี  เกิดทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
alt
นายณัชพล  ผสมทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
   
alt
-ว่าง-
พนักงานขับรถยนต์
   
alt
นายอภิรักษ์  เอี่ยมสำอางค์
คนงาน


 

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese
 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041