บุคลากรกองสวัสดิการสังคม อบต.ทับใต้


alt
นายบรรยาย  เพชรนิล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร.032-828041 ต่อ 120


นางอรนุช  ขุนประเสริฐ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
alt
น.ส.วิไลวรรณ  พ่วงทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
alt
น.ส.สุภัทรตรา  บัวจันทร์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
alt
น.ส. สุธาสินี  เกิดทอง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
alt
นางมณฑา  มิ่งวิมล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 

น.ส.พิชชภา  สาลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
alt
นายณัชพล  ผสมทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
   
alt
นายจักรพันธ์  ขุนประเสริฐ
พนักงานขับรถยนต์
   
alt
นายอานุสรณ์  ทองแท่ง
คนงาน


 

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041