บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

alt
นางสาวปวันรัตน์  มากชุมโค
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 032 828041 ต่อ 119


- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 

alt
- ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.
 
alt
นางสาวปวันรัตน์  มากชุมโค
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
alt
นางสร้อยสน  ธรรมนารักษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   
alt
น.ส.ธัญญลักษณ์  เตยโพธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
   
alt
น.ส.สัจจพร  ดอกจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
alt
น.ส.นฤมล  หนองน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
alt
นายต้อย  สังข์ทอง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(ทักษะ)
  alt
นายเอกพงษ์  ถิ่นหาญวงศ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
alt
นายสุชาติ  ตรีธัญญา
พนักงานขับรถยนต์
 
alt
นายนริศ  พรายแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
 
alt
นายรังสรรค์  สืบสมบัติ
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ (ทักษะ)
 
alt
นายทวีศักดิ์  สืบสมบัติ
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ (ทักษะ)
 
alt
นายจีระพงษ์  จันทวงค์
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ (ทักษะ)
 
alt
นายบุญเชิด บัวขาว
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
alt
นายสุชาติ  ลดเลี้ยว
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
 
alt
นายสงบ  ขำเลิศ
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ

นายอำนาจ  ทินวงษ์สวย
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
 
alt
นายประวิช พรมมะ
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
alt
นางสาวโสภิต หอมเนียม
คนงาน
 
alt
นายธนิต  หนองน้อย
คนงาน
 
alt


 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese
 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041