โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาค 2566 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดทำโครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งส่งเสริมให้ครูผู้สอน

บุคลากรทางการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

มีความตื่นตัวในการค้นคว้าหาความรู้ทางด้านวิชาการอยู่เสมอ

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese
 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แบบสำรวจความเห็น


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041