กิจกรรมการแสดงเจตจำนงสุดจริต และนโยบาย No Gift Policy เพื่อการดำเนินงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 26 มกราคม 2566  เวลาโดยประมาณ 9.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ นำโดย นายเชาวรัตน์ เกิดทอง นายก อบต.ทับใต้

พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนังาน อบต. พนักงานจ้าง กล่าวแสดงเจตจำนงสุดจริตและนโยบาย No Gift Policy เพื่อดำเนินงานด้วยความสุจริต

โปร่งใสและตรวจสอบได้ ปนะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ กิจกรรมดังกล่าว จัดโดย ฝ่ายแนงานและงบประมาณ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต. พนักงานจ้าง ร่วมแสดงพลังในการขับเคลื่อนเจตจำนงสุดจริต

และนโยบาย No Gift Policy ในการดำเนินงานด้วยความสุจริตโปร่งใส และตรวจสอบได้ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานพร้อมทั้งต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ

alt

alt

alt

alt

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese
 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แบบสำรวจความเห็น


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041