โครงการจัดการแข่งขันกีฬา/กรีฑา เด็กและเยาวชน โดยความร่วมมือ ร่วมกับกลุ่มทับใต้

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ได้จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬา/กรีฑา เด็กและเยาวชน โดยความร่วมมือ ร่วมกับกลุ่มทับใต้ ในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2565

ณ โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา และสามารถนำทักษะที่ได้ไปพัฒนาตนเองให้มี

ความสามารถด้านกีฬาในระดับที่สูงขึ้น

alt

alt

alt

alt

 

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese
 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041