ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านนาฎศิลป์

การรำไทย

ชื่อ นางสาวอำนวย  สีเมฆ
วัน/เดือน/ปีเกิด 9 มิถุนายน 2524
ที่อยู่ปัจจุบัน        328 หมู่ที่ 13 บ้านมาลัยทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
77110
โทรศัพท์ 097-2859155
 
ชีวิต การศึกษา และการทำงาน
ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา - โรงเรียนบ้านทับใต้  ปี พ.ศ.2536
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - โรงเรียนบ้านทับใต้  ปี พ.ศ.2539
ใบประกอบวิชาชีพ - สาขาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ปี พ.ศ.2542
ระดับปริญญาตรี - สถาบันราชภัฏเพชรบุรี สาขาศิลปะศาสตร์บัณฑิต
เอกนาฎศิลป์และการละคร
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต(ศูนย์หัวหิน)
หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย
สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2556
ประวัติการทำงาน 
ศศิการ์เด้นเทียเตอร์ ตำแหน่ง ผู้แสดงหญิง ปี พ.ศ.2547-2548
คอนโดบ้านชายทะเลหัวหิน ตำแหน่ง งานธุรการ ปี พ.ศ.2549- 2551
อบต.ทับใต้ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย(พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2551 - 29 ธันวาคม พ.ศ.2557
อบต.ทับใต้ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จนถึงปัจจุบัน

 

องค์ความรู้       - การรำไทย

ผลงานที่สำคัญ

          - ฝึกซ้อมการแสดงในงานสืบสานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

alt

 

          - ฝึกซ้อมการแสดงในงาน “แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ชื่อการแสดง “รากไทย”

 

alt

alt

          - ฝึกซ้อมการแสดงชุดเอกลักษณ์ไทย เข้าร่วมงานวัฒนธรรมไทย สายใยขุมชน

 

alt

alt

          - ฝึกซ้อมการแสดงในชุด รำเกษียณอายุราชการ

alt

 

รำวงย้อนยุค

ชื่อ                         นางวิเชียร        เชื้อเกตุ

วัน/เดือน/ปีเกิด           4 สิงหาคม -

ที่อยู่ปัจจุบัน               55 หมู่ที่ 8 บ้านป่าเสลา ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

77110

โทรศัพท์                    085-9580091

ชีวิต การศึกษา และการทำงาน

ประวัติการศึกษา

          ระดับประถมศึกษาปีที่ 4           

ประวัติการทำงาน

          - เป็นผู้ดูแลนางรำในวง รำวงย้อนยุค

องค์ความรู้       - รำวงย้อนยุค

ผลงานที่สำคัญ

alt

 

          ฝึกซ้อมการรำวงย้อนยุคให้กับนางรำ และถ่ายทอดให้กับเด็กในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งผู้ที่สนใจศึกษาการรำวงย้อนยุค

อ้างอิงข้อมูลจาก     นางจรัสแสง  กปิญจรานนท์  ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านป่าเสลา

ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese
 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041