โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเครือข่าย

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 บต.ทับใต้ โดยกองการศึกษาและวัฒนธรรมได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่าย

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อฝึกพัฒนาทักษะทางด้านกระบวนการคิด การแก้ปัญหา

และกล้าแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสม ได้รับความสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรม

alt

alt

alt

alt

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese
alt
alt

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
อบต.ทับใต้

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041