ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564

มื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ โดยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาคมระดับ

ตำบลในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชน รวมทั้งรับฟังปัญหา ความต้องการในทุกระดับอันนำไปสู่การ

ทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese
 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041