รูปภาพ โครงการ คัดกรองหนูน้อย
ศุกร์, 28 มิถุนายน 2024
วันนี้ 28 มิถุนายน 2567 นายเชาวรัตน์ เกิดทอง นายก อบต.ทับใต้ พร้อม นายอนันต์ เนื้อนิล รองนายก อบต., นางจรัสแสง กปิญชรานนท์ รองนายก อบต. ได้กล่าวเปิดโครงการ คัดกรองหนูน้อย... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็ก เยาวชน ประจำปี 2567
ศุกร์, 28 มิถุนายน 2024
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ทับใต้ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็ก เยาวชน ประจำปี 2567 วัตถุประสงค์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ โครงการอบรมเสริมทักษะอาชีพเด็กและเยาวชนตำบลทับใต้ ประจำปีงบประมาณ 2567
อังคาร, 11 มิถุนายน 2024
วันที่ 10 มิถุนายน 2567 นายเชาวรัตน์ เกิดทอง นายก อบต.ทับใต้ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเสริมทักษะอาชีพเด็กและเยาวชนตำบลทับใต้ ประจำปีงบประมาณ 2567... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ โครงการผู้เฒ่าสอนหลานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
อังคาร, 11 มิถุนายน 2024
เพื่อให้ผู้สูงอายุเร่งเห็นคุณค่าและศักยภาพของตนเอง เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีเวทีถ่ายทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยจัดมี กลุ่มแม่บ้านจาก หมู่ที่ 14 บ้านเขาเสวยราชย์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2567
อังคาร, 11 มิถุนายน 2024
วันที่ 10 มิถุนายน 2567 นายเชาวรัตน์ เกิดทอง นายก อบต.ทับใต้ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2567... อ่านเพิ่มเติม...


รูปภาพ ภูน้ำผึ้ง
พุธ, 24 เมษายน 2024
ภูน้ำผึ้ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.ที่ 4 บ้านวังข่อย ตำบลทับใต้ อ.หัวหิน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยมีต้นน้ำจากแม่น้ำปราณบุรีที่ปล่อยมาจากเขื่อนปราณบุรี ไหลผ่านลงมาในพื้นที่ ลักษณะเป็นคลอง สามาถลงเล่นน้ำได้ นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวสามารถนำอาหารเข้ามานั่งทานพักผ่อนหย่อนใจ ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ แก่งดินสอ
พุธ, 24 เมษายน 2024
แก่งดินสอ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.ที่ 4 บ้านวังข่อย ตำบลทับใต้ อ.หัวหิน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยมีต้นน้ำจากแม่น้ำปราณบุรีที่ปล่อยมาจากเขื่อนปราณบุรี ไหลผ่านลงมาในพื้นที่ ลักษณะเป็นลำธารที่ใส สามาถลงเล่นน้ำได้ นอกจากนี้บริเวณพื้นที่ข้างๆ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ บ้านไร่ธรรมโชติ
พุธ, 24 เมษายน 2024
บ้านไร่ธรรมโชติ เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรอินทรีย์และท่อเที่ยวเชิงเกษตร ตั้งอยู่เลขที่ 99 บ้านหนองไผ่ หมู่ 5 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งในไร่มีการปลูกต้นกาแฟโรบัสต้า บนเนื้อที่กว่า 2 ไร่ ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าแรกในหัวหิน เจ้าของปลูกและทำเองทุกขั้นตอน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ วัดห้วยมงคล
พฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2019
วัดห้วยมงคล วัดห้วยมงคล เป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก แต่เดิมใช้ชื่อว่า "วัดห้วยคต" ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านห้วยคต ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานนามใหม่จากห้วยคต เป็นห้วยมงคล... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ พรานพอเพียง ออร์แกนิคไลฟ์สไตล์ & ฟาร์ม
พุธ, 19 มิถุนายน 2019
พรานพอเพียง ออร์แกนิคไลฟ์สไตล์ & ฟาร์ม พรานพอเพียงเป็นการรวมกลุ่มคนในชุมชนในหมู่บ้านเล็กที่มีชื่อว่า "หนองพรานพุก"€ หมู่ที่ 1 ตำบลทับใต้  อำเภอหัวหิน  โดยมีตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่า มีนายพรานผู้หนึ่งมีชื่อว่า พรานพุก มักจะมาล่าสัตว์ป่าแถวนี้... อ่านเพิ่มเติม...ประกาศใช้ราคากลาง สำหรับโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 9, หมู่ 12 และหมู่ 13 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศใช้ราคากลางสำหรับโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.3, 4, 9, 12, 13 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ

ประกาศใช้ราคากลาง สำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสัตวา-แก่งดินสอ หมู่ที่ 4 บ้านวังข่อย ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศใช้ราคากลางสำหรับโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสัตวา-แก่งดินสอ ม.4 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง

ประกาศใช้ราคากลาง สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับใต้ หมู่ที่ 13 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประกาศใช้ราคากลาง สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศพด.บ้านทับใต้ ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประกาศใช้ราคากลาง สำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตาช้าง-ก้านธูป หมู่ที่ 12 บ้านดอนเสือหมอบ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองตาช้าง-ก้านธูป ม.12 ต.ทับใต้  อ.หัวหิน  จ.ประจวบฯ

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041