รูปภาพ โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก ปีงบประมาณ 2567
ศุกร์, 17 พฤษภาคม 2024
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก ปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ นายก อบต. รับมอบส่วนต่อเติมหลังคา ศพด.บ้านหนองพรานพุก
พฤหัสบดี, 16 พฤษภาคม 2024
วันmuj 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30. น. นายเชาวรัตน์ เกิดทอง นายกอบต.ทับใต้ พร้อมด้วย นายอนันต์ เนื้อนิล รองนายกอบต.ทับใต้ ร่วมพบปะ ในกิจกรรรมผู้ปกครอง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรณีเหตุไฟไหม้บ่อขยะ
พฤหัสบดี, 09 พฤษภาคม 2024
วันนี้ 9 พฤษภาคม 2567 นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อม นายปรีดา สุขใจ ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน นายเชาวรัตน์ เกิดทอง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ เจ้าหน้าที่ อบต.ทับใต้ ทำการแจกจ่ายแมสเพื่อป้องกันควันจากไฟไหม้บ่อขยะ
พฤหัสบดี, 09 พฤษภาคม 2024
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นายเชาวรัตน์ เกิดทอง นายก อบต.ทับใต้ ได้มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ สำนักปลัด ทำการแจกจ่ายแมสเพื่อป้องกันควันจากไฟไหม้บ่อขยะ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ นำผู้พิการในเขตพื้นที่ อบต. ทับใต้ เข้ารับแขน/ขา เทียม ณ โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี
พฤหัสบดี, 09 พฤษภาคม 2024
วันนี้ 9 พฤษภาคม 2567 นางจรัสแสง กปิญชรานนท์ รองนายก อบต.ทับใต้ นายบรรยาย เพชรนิล ผอ.กองสวัสดิการสังคม นำผู้พิการในเขตพื้นที่ อบต. ทับใต้ เข้ารับแขน/ขา เทียม ณ โรงพยาบาลโพธาราม... อ่านเพิ่มเติม...


รูปภาพ ภูน้ำผึ้ง
พุธ, 24 เมษายน 2024
ภูน้ำผึ้ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.ที่ 4 บ้านวังข่อย ตำบลทับใต้ อ.หัวหิน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยมีต้นน้ำจากแม่น้ำปราณบุรีที่ปล่อยมาจากเขื่อนปราณบุรี ไหลผ่านลงมาในพื้นที่ ลักษณะเป็นคลอง สามาถลงเล่นน้ำได้ นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวสามารถนำอาหารเข้ามานั่งทานพักผ่อนหย่อนใจ ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ แก่งดินสอ
พุธ, 24 เมษายน 2024
แก่งดินสอ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.ที่ 4 บ้านวังข่อย ตำบลทับใต้ อ.หัวหิน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยมีต้นน้ำจากแม่น้ำปราณบุรีที่ปล่อยมาจากเขื่อนปราณบุรี ไหลผ่านลงมาในพื้นที่ ลักษณะเป็นลำธารที่ใส สามาถลงเล่นน้ำได้ นอกจากนี้บริเวณพื้นที่ข้างๆ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ บ้านไร่ธรรมโชติ
พุธ, 24 เมษายน 2024
บ้านไร่ธรรมโชติ เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรอินทรีย์และท่อเที่ยวเชิงเกษตร ตั้งอยู่เลขที่ 99 บ้านหนองไผ่ หมู่ 5 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งในไร่มีการปลูกต้นกาแฟโรบัสต้า บนเนื้อที่กว่า 2 ไร่ ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าแรกในหัวหิน เจ้าของปลูกและทำเองทุกขั้นตอน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ วัดห้วยมงคล
พฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2019
วัดห้วยมงคล วัดห้วยมงคล เป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก แต่เดิมใช้ชื่อว่า "วัดห้วยคต" ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านห้วยคต ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานนามใหม่จากห้วยคต เป็นห้วยมงคล... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ พรานพอเพียง ออร์แกนิคไลฟ์สไตล์ & ฟาร์ม
พุธ, 19 มิถุนายน 2019
พรานพอเพียง ออร์แกนิคไลฟ์สไตล์ & ฟาร์ม พรานพอเพียงเป็นการรวมกลุ่มคนในชุมชนในหมู่บ้านเล็กที่มีชื่อว่า "หนองพรานพุก"€ หมู่ที่ 1 ตำบลทับใต้  อำเภอหัวหิน  โดยมีตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่า มีนายพรานผู้หนึ่งมีชื่อว่า พรานพุก มักจะมาล่าสัตว์ป่าแถวนี้... อ่านเพิ่มเติม...ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด อบต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด อบต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด อบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด อบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด อบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด อบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041